Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. Na hlavu vložil si mu, Pane, korunu z drahokamu.
Semeno jeho bude mocné na zemi, počestných pokolenie požehnané bude. Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

Mocné na zemi bude jeho potomstvo: rod spravodlivých bude požehnaný... Lebo si ho predišiel sladkými požehnaniami:[1] položil si na jeho hlavu korunu z kameňov drahých.[2]


[1] Postavil si bo do tvojej dobroty.
[2] Koruna je odznak dôstojnosti kráľovskej alebo skvelého víťazstva.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.