Blažený každý, kto sa bojíš Pána, kto chodíš cestami jeho! Lebo jesť budeš prácu rúk tvojich, blažený budeš a dobre ti bude. Daj nám, Jozef, žiť bezúhonným životom, nech sme vždy bezpeční pod tvojou ochranou.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

Šťastný každý, kto sa bojí Pána, kto po jeho cestách chodí! Lebo z práce svojich rúk požívať[1] budeš: blažený si, a povedie sa ti dobre.


[1] Ani nepriateľ, ani smrť ti to nevezme prv než budeš požívať. Zo svojej práce sa živiť, je povinnosť; požívať je šťastie, lebo chlieb dáva Boh.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.