Vyšli Ducha svojho, a budú stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Nech sláva Pánova je naveky, aleluja.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá naveky; zo svojich diel nech sa teší Pán.[1]


[1] „Nech sa teší Pán“ - porov. Gn 1,31: „A Boh videl… a bolo to veľmi dobré.“

Keď pošleš svojho ducha, stvorené býva; a obnovuješ tvárnosť zeme.[1] Nech trvá sláva Pánova na veky: nech sa raduje Pán vo svojich skutkoch.


[1] Cirkev používa týchto slov na obnovenie zeme skrze Ducha svätého na Turíce.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.