(34C-O) Orácia: Zo sviatku Stolice Antiochénskej Sv. Petra (22. februára)
Deus, qui beáto Petro Apóstolo tuo, collátis clávibus regni caeléstis, ligándi, atque solvéndi pontifícium tradidísti: concéde, ut intercessiónis ejus auxílio a peccatórum nostrórum néxibus liberémur.

Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spiritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý blahoslavenému Petrovi, Apoštolovi svojmu, so sverenými kľúčami kráľovstva nebeského odovzdal si veľkňazskú moc rozväzovať a zaväzovať: udeľ, aby mocou jeho prímluvy boli sme oslobodení z pút svojich hriechov.

Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.