(34C-P) Postkomúnia: Zo sviatku Stolice Antiochénskej Sv. Petra (22. februára)
Laetíficet nos, Dómine, munus oblátum: ut, sicut in Apóstolo tuo Petro te mirábilem praedicámus, sic per illum tuae sumámus indulgéntiae largitátem.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech rozradostní nás, Pane, obetovaný dar: aby tak, ako na Apoštolovi tvojom Petrovi velebíme tvoju podivuhodnosť, skrze neho prijali sme štedrosť tvojej odpúšťajúcej lásky.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.