(8NR-P) Postkomúnia: Za ženícha a nevestu
Quǽsumus, omnípotens Deus: institúta providéntiæ tuæ pio favóre comitáre; ut, quos legítima societáte connéctis, longǽva pace custódias.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prosíme, všemohúci Bože: sprevádzaj ustanovizne svojej prozreteľnosti láskyplnou priazňou; a tých, ktorých spájaš zákonitým spoločenstvom, ochraňuj trvalým pokojom.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.