(4J6-P) Postkomúnia: Zo sviatku sv. Kataríny, panny a mučenice (25. novembra)
Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Catharína Vírgine et Mártyre tua, sempitérna fáciant protectióne gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech nám pomáhajú, Pane, prijaté tajomstvá: a na prímluvu blahoslavenej Kataríny, Panny a Mučenice tvojej, nech spôsobia, aby mohli sme sa tešiť z ustavičnej ochrany.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.