• Dňa 25.07.2023
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2024
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2025
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2026
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2027
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2028
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2029
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
 • Dňa 25.07.2030
  Môj kalich budete piť. - Sv. Jakub starší so svojím bratom sv. Jánom, evanjelistom, a sv. Petrom bol z prvých apoštolov Kristových. Iba im dovolil Pán, aby boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, vzkriesenia dcéry Jairovej a smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Po soslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium v Španielsku. Medzi apoštolmi prvý zomrel za Krista; Herodes Agripa dal ho sťať r. 42 (alebo 43). a tak sa splnil prísľub Spasiteľov, že bude piť kalich mučeníctva (evanj.). Jeho relikvie preniesli na začiatku stredoveku do Kompostely v Španielsku; vtedy sa toto mesto stalo pútnickým. Radujeme sa vznešenej hodnosti apoštola (intr.), obdivujeme jeho apoštolskú prácu (ofert.) a tešíme sa večnej odmene (kom.), ktorú obsiahol v trápení (lekcia) a za prijatie kalicha mučeníckej smrti (evanj.).
82101775events45d2fb58e87c4016caddd45def28b618

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.