➂ Sv. Gregora Divotvorcu, biskupa a vyznávača. S. Gregorii Thaumaturgi, episcopi et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Mal vieru, ktorá vrchy prenáša. - Pochádzal z Neocezarey v Ponte (Malá Ázia). Krst prijal v Alexandrii a neskôr sa stal biskupom v svojom rodisku. Na jeho modlitbu sa vrch posunul na iné miesto, aby neprekážal stavbe chrámu (ev.). Umrel okolo r. 270 a pochovaný boj v Neocezarei.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.