㎝ Spomienka sv. Gerváza a Protáza, mučeníkov. Commemoratio s. Gervasii et Protasii, martyrum

Dňa 19.06.2019
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Jún

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Gerváz a Protáz, synovia sv. Vitála (sviatok 4. nov.) a sv. Valérie. Umučení boli v Miláne okolo r. 170. Sv. Ambróz na vlastnú žiadosť bol pochovaný k týmto sv. mučeníkom. Ich relikvie boly znova objavené r. 1864.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.