➂ Posviacka bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov. In Dedicatione Basilicarum Ss. Apostolorum Petri et Pauli


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Obraz nebeského Jeruzalema. - Obidve baziliky vystavil Konštantín Veľký († 337) - Terajšia bazilika sv. Petra povstala podľa plánov Bramanta a Michelangela a pápež Urban VIII. ju konsekroval dňa 18. nov. 1626. Bazilika sv. Pavla zhorela r. 1823, novovystavenú podľa pôvodného tvaru konsekroval Pius IX. 10. dec. 1854, ale výročie konsekrácie obidvoch veľsvätýň určil na dnešný deň.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.