➂ Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. S. Stanislai, episcopi et martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Mŕtvy svedčil za neho. - Krakovský kňaz, kanonik a od r. 1072 tamojší biskup. S apoštolskou priamosťou karhal nemravného a násilného kráľa Boleslava II., ktorý ho 8. mája 1079 vo sviatok Zjavenia sv. Michala archanjela dosekal mečom, keď práve celebroval v kaplnke sv. Michala v Krakove.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.