➂ Sv. Gregora Naziánskeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Gregorii Nazianzeni, episcopi, confessoris et ecclesiae doctor


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sväté priateľstvo. - Narodil sa v Nazianze asi r. 329. So sv. Bazilom (sviatok 14. júna) spájalo ho úzke priateľstvo. R. 360 stal sa kňazom, r. 372 biskupom v Sasime, r. 379 v Carihrade. S veľkým úspechom bojoval proti ariánom. Od r. 383 žil v samote, venujúc sa výlučne duchovnému životu a teológii, za čo dostal čestný titul „Theologos“ (bohovedec). Zomrel okolo r. 390. Jeho telo uložili v 10. storočí v Apostoloione (kostol apoštolov) v Carihrade.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.