➂ Sv. Filipa Neriho, vyznávača. S. Philippi Neri, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Srdce rozšírené pre lásku Kristovu. - Apoštol Ríma, pochádzajúci z Florencie (nar. r. 1515). Založil oratórium pre výchovu mládeže, z ktorého vznikla kongregácia oratoriánov. Zomrel r. 1595; pochovaný je v kostole P. Márie in Vallicella v Ríme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.