➂ Štvrtok po Popolcovej strede. Feria V. post Cineres


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Cirkev sa primlúva za svoje dietky, pripojme sa k nej. - V svojom veľkopôstnom boji odporúčame sa do ochrany kresťanského bojovníka sv. Juraja, ktorý premohol pekelného draka. Modlitba bojujúcej Cirkvi za svoje dietky (intr.) bude mať taký účinok ako modlitba kráľa Ezechiáša (lekc.) a prihovorenie rímskeho stotníka (evanj.). Predobrazom kresťanského bojovníka Juraja je starozákonný Ezechiáš a novozákonný vojak. Tieto tri postavy sa predstavujú v dnešnej liturgii. Sú nám vzorom boja a modlitby, plnej dôvery.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.