➂ Pondelok po II. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam II. in Quadragesima

Dňa 18.03.2019
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Trpiaci Daniel (Kristus) prihovára sa za Jeruzalem (Cirkev). - Sv. krstom Pán nás vyviedol zo zajatia hriechu. Stali sme sa mu nevernými a upadli sme znovu do zajatia. Lež spejeme k radostnému vyslobodeniu (lekc.). Aj pre Krista krížová smrť je bránou k vzkrieseniu (evanj.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.