➂ Štvrtok po III. nedeli pôstnej. Feria Quinta Hebdomadam III. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Ježiš uzdravuje v dome Petrovom (Cirkvi). - Vo Veľkom pôste podrobili sme sa štyridsaťdennému liečeniu. Cirkev nás odporúča svätým lekárom Kozmovi a Damiánovi (or.). Chrám týchto svätých je obrazom Cirkvi sv. (lekc.), kde Kristus, Božský Lekár, lieči svojich. Cirkev je Petrov dom (evanj.). Dnes v osobe Petrovej testinej prežívame prítomnosť Krista-lekára. Aj nás sa dotýka pri sv. prijímaní a uzdravuje nás.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.