➂ Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. S. Bonifatii, episcopi et martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Apoštol Nemcov. - Ako benediktínsky mních, pôvodom Angličan, podujal sa na apoštolskú prácu obrátiť nemecké kmene. R. 722 Gregor III. vysvätil ho za biskupa a r. 732 ako arcibiskupa a pápežského legáta vyslal do Nemecka. Tu pracoval neúnavne: hlásal evanjelium, naprával mravy, organizoval kňazstvo, zakladal kláštory. Na konci života ešte raz sa vybral k zatvrdnutým Frízom, aby ich obrátil; lenže oni ho s päťdesiatimi spoločníkmi zavraždili r. 754 pri Dokkume. Pochovaný je v krypte dómu vo Fulde. Biskupský sbor Nemecka schádzava sa pri jeho hrobe na ročné konferencie. Omša prisľubuje milosť sjednotenia vo viere (intr.), zvelebuje zásluhy svätého (lekcia), pripomína jeho čnosti a obete (evanj.), ďakuje za pomoc (ofert.) a za víťazstvo, ktoré dosiahol milosťou Božou (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.