Manželka tvoja ako plodný vínny ker vo vnútrajšku tvojho domu. Synovia tvoji ako olivové mládniky okolo tvojho stola. So svätyne nech vám pomoc sošle Pán a so Sionu nech podoprie vás.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
Tvoja manželka je ako plodný vinič vo vniútorku tvojho domu. Tvoje dietky ako mládniky olivy vôkol tvojho stola. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a so Siona [Kde prebýva v arche úmluvy.] nech ťa ostríha.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.