Uzrely všetky zemské končiny spasenie nášho Boha: Plesajte, všetky zeme, Pánovi. Učinil známou svoju spásu Pán, vyjavil svoju spravodlivosť pred očami pohanov. Mnoho ráz voľakedy hovoril Boh otcom ústami prorokov, ale teraz v poslednom čase prehovoril k nám v Synovi.
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj, celá zem; Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.