Rozprávajú múdrosť ústa spravodlivého a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha a nekníšu sa jeho kroky. Miloval ho Pán a ozdobil ho, rúchom slávy ho priodel.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. (...) Obliekol ho do slávnostného rúcha a ozdobil ho znakmi (kňazskej) moci.
xxx