Na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť, preto tebe požehnal Boh naveky. Pre vernosť, miernosť a spravodlivosť nech učí teba znamenitým skutkom tvoja pravica.
Z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
xxx