Poroztváral brány nebeské Pán a dal, že na nich manna na jedenie pršaja a dal im chlieb nebeský, chlieb anjelský človek pojedával, aleluja.
Rozkázal teda horným oblakom a otvoril brány nebies; a pršala im manna za pokrm a dal im chlieb z neba. Človek jedol chlieb anjelský; pokrmu im dal dosýta.
...rozkázal oblakom shora, a otvoril nebeské brány. A nechal pre nich pršať mannu ku pokrmu a dal im nebeský chlieb. [Hebr.: žito s neba; žitom volá sa manna pre podobnosť so žitom.] Chlieb anjelský jedával človek: [Chlieb silných, anjelov, lebo prichádzal z príbytku anjelov. Manna predobrazovala najsv. Sviatosť Oltárnu. Jn 6, 31; Jn 49, 50; I. Kor. 10, 3.] potravy im sosielal do sýtosti. (IV. Mojž. 11, 1.)

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.