Zasadly kniežatá súdiť a hovorily proti mne. Nežičlivci ma prenasledujú. Pomôž mi. Pane, Bože môj, zachráň ma pre milosrdenstvo svoje. Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici moci Božej.
Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne, tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch. Všetky tvoje predpisy sú pravdivé; prenasledujú ma úskočne: pomôž mi. Veru nebudem zahanbený, keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy. Kiež by ma moje cesty viedli tak, žeby som zachovával tvoje ustanovenia. Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.
Ačpráve i kniežatá zasedajú a proti mne mluvia, tvoj služobník premýšľa o ustanoveniach tvojich. [Hoc by ma aj mocní prenasledovali, ja idem ďalej v zachovávaní tvojich prikázaní, ony ma ochránia.] Všetky príkazy tvoje (sú) pravda: bezprávne ma prenasledujú; pomôž mi. Vtedy nebudem zahanbený, keď budem hľadieť na všetky príkazy tvoje. Ó, by riadené boly moje cesty, aby som zachovával tvoje práva. Hla, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.