S jasotom vystupuje Boh, Pán za hlaholu polnice, aleluja.
Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Vystúpil Boh [Boh na horu sionskú do svätostánku. Spasiteľ ako víťaz, vítaný anjelmi po premôžení smrti a diabla vstúpil na nebesá, a sedí na tróne po pravici Božej.] s jasaním: a Pán pri zvuku trúby.