Anjel Pánov zostúpil z neba a povedal ženám: Ten, ktorého hľadáte, vstal, ako bol predpovedal.
Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“

A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo anjel Pánov sostúpil s neba, pristúpil a odvalil kameň a sadol si naň.[1] Ale anjel prehovoril a riekol ženám: Nebojte sa vy, lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný; nieto ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte a pozrite si miesto, kde bol položený...


[1] P. Ježiš prvej vstal z mŕtvych, než anjel sostúpil; on vyšiel z hrobu zavretými dvermi, až potom prišiel anjel a odvalil kameň.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.