Nenachádza sa v sv. Písme.
Nenachádza sa v sv. Písme.
Nenachádza sa v sv. Písme.