Nenechádza sa v sv. Písme.
Nenechádza sa v sv. Písme.
Nenechádza sa v sv. Písme.