Oslobodenie poslal pre svoj ľud Pán. Bolo treba Kristovi trpieť a vstať zmŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.
Vykúpenie poslal svojmu ľudu. ....a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vykúpenie poslal[1] svojmu ľudu: zariadil na veky svoju smluvu. Sväté a hrozné je jeho meno. ...a riekol im[2]: Tak je napísané, a tak bolo treba Kristu trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych...


[1] Z Egypta.
[2] Čo nasleduje, prihodilo sa až neskoršie pri vstúpení Pánovom. Možno však, že sv. Lukáš spojil tu dve zjavenia, posledné s nejakým skorším.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.