(4NR-S) Sekréta: Z nedele I. po Veľkej noci (z Bielej nedele)
Suscipe múnera, Dómine, quǽsumus, exsultántis Ecclésiæ: et, cui causam tanti gáudii præstitísti, perpétuæ fructum concéde lætítiæ.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Prijmi, Pane, prosíme, dary plesajúcej Cirkvi: a keď poskytol si jej príčinu toľkej potechy, udeľ jej okúsiť aj ovocie večitej radosti.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh. Po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.