(4NR-P) Postkomúnia: Z nedele I. po Veľkej noci (z Bielej nedele)
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti; et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Prosíme, Pane, Bože náš: aby presväté tajomstvá, ktoré ustanovil si na ochranu nášho obnovenia; učinil si liekom pre nás aj teraz aj budúcne.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh. Po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.