(52D-S) Sekréta: Z nedele II. Umučenia (z Kvetnej nedele)
Concéde, quǽsumus, Dómine: ut oculis tuæ majestátis munus oblátum, et grátiam nobis devotionis obtineat, et efféctum beátæ perennitátis acquírat.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Udeľ, prosíme, Pane: aby dar, ktorý obetovali sme pred zrakmi velebnosti tvojej, nadobudol nám aj milosť zbožnosti aj získal nám blaženú večnosť.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.