(9OV-O) Orácia: Z nedele VI. po Zjavení Pána
Præsta, quǣsumus, omnipotens Deus: ut semper rationabília meditántes, quæ tibi sunt plácita, et dictis exsequámur, et factis.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Pomáhaj, prosíme, všemohúci Bože: aby sme, vždy rozumne smýšľajúc, aj slovami aj skutkami vykonávali to, čo sa ľúbi tebe.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.