(CY9-O) Orácia: Zo sviatku premenenia Pána Nášho Ježiša Krista (6. augusta)
Deus, qui fídei sacraménta in Unigéniti tui gloriósa Transfiguratióne patrum testimónio roborásti, et adoptiónem filiórum perféctam, voce delápsa in nube lúcida, mirabíliter præsignásti: concéde propítius; ut ipsíus Regis glóriæ nos coherédes effícias, et eiúsdem glóriæ tríbuas esse consórtes.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý pri slávnom Premenení Jednorodeného svojho svedectvom otcov posilnil si tajomstvá viery a hlasom, zaznevším z jasného oblaku, podivne predznačil si dokonalé prijatie za synov: udeľ milostivo; že učiníš nás spoludedičmi tohto Kráľa slávy a účastníkmi na sláve jeho.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a
kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.