(5GO-O) Orácia: Zo sviatku nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie (15. augusta)
Omnípotens sempitérne Deus, qui Immaculátam Vírginem Maríam, Fílii tui genitrícem, córpore et ánima ad coeléstem glóriam assumpsísti: concéde, quǽsumus; ut, ad superna semper inténti, ipsíus glóriæ mereámur esse consórtes.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Všemohúci večný Bože, ktorý Nepoškvrnenú Pannu Máriu, rodičku Syna svojho, s telom a dušou vzal si do nebeskej slávy: udeľ, prosíme; aby stálym zameraním na nebeské veci zaslúžili sme si byť účastnými na jej sláve.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a
kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.