(5GO-S) Sekréta: Zo sviatku nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie (15. augusta)
Ascéndat ad te, Dómine, nostræ devotiónis oblátio, et, beatíssima Vírgine María in coelum assumpta intercedénte, corda nostra, caritátis igne succénsa, ad te iúgiter ádspirent.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Ku tebe, Pane, nech sa vznesie naša zbožná obeta a na prímluvu preblahoslavenej Panny Márie nanebevzatej ku tebe nech neustále smerujú naše srdcia, roznietené ohňom lásky.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.