(05Y-S) Sekréta: Zo sviatku narodenia Blahoslavenej Panny Márie (8. septembra)
Unigéniti tui, Dómine, nobis succúrrat humánitas: ut, qui natus de Vírgine, matris integritátem non mínuit, sed sacrávit; in Nativitátis eius sollémniis, nostris nos piáculis éxuens, oblatiónem nostram tibi fáciat accéptam Iesus Christus, Dóminus noster:

Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
 Človečenstvo Jednorodeného tvojho, Pane, nech nám prispeje na pomoc: aby on, narodený z Panny, ktorý nezmenšil, lež posvätil neporušenosť matky; vo sviatok jej Narodenia očistil nás od vín našich hriechov a našu obetu učinil príjemnou tebe, Ježiš Kristus, náš Pán:

Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.