(713-O) Orácia: Za svornosť v rodine (v spoločnosti, v obci)
Deus, largítor pacis, et amátor caritátis: da fámulis tuis veram cum tua voluntáte concordiam; ut ab ómnibus, quæ nos pulsant, tentatiónibus liberémur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, darca pokoja a milovník lásky: daj služobníkom svojim pravú shodu s tvojou vôľou; aby oslobodili sme sa od všetkých pokušení, ktoré dorážajú na nás.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.