(5YX-S) Sekréta: V čase hladomoru
Deus, qui humáni géneris utrámque substántiam præséntium múnerum et aliménto végetas, et rénovas sacraménto: tríbue, quǽsumus, ut eórum et corpóribus nostris subsídium non desit, et méntibus.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý obe podstaty ľudského pokolenia i živíš pokrmom i obnovuješ sviatosťou prítomných darov: dopraj, prosíme, aby ich posila nechýbala ani našim telám ani dušiam.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.