(X9Q-S) Sekréta: V čase zemetrasenia
Deus, qui fundásti terram super stabilitátem suam, súscipe oblatiónes et preces pópuli tui, ac treméntis terræ perículis pénitus amótis, divínæ tuæ: iracúndiæ terróres, in humánæ salútis remédia convérte: ut qui de terra sunt, et in terram reverténtur, gáudeant se fíeri sancta conversatióne cæléstes.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý postavil si zem na pevné základy, prijmi obetné dary a prosby svojho ľudu, a odstrániac nadobro nebezpečenstvo zemetrasenia, obráť hrôzu svojho božského hnevu na liek spasenia ľuďom: aby tí, ktorí zo zeme sú a navrátia sa do zeme, radovali sa z toho, že svätým životom stávajú sa nebešťanmi.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.