(9N2-O) Orácia: Za odvrátenie búrok
A domo tua, quǽsumus, Dómine, spiritáles nequítiæ repellántur: et aeriárum discédat malígnitas tempestátum.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Od domu tvojho, Pane, prosíme, nech zaženie sa zhubné pôsobenie zlých duchov: a nech ustúpia skazonosné víchrice.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.