(277-O) Orácia: Kňaz za seba
Omnípotens et miséricors Deus, humilitátis meæ preces benígnus inténde: et me fámulum tuum, quem, nullis suffragántibus méritis, sed imménsa cleméntiæ tuæ largitáte cæléstibus mystériis servíre tribuísti, dignum sacris altáribus fac minístrum; ut, quod mea voce deprómitur, tua sanctificatióne firmétur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Všemohúci a milosrdný Bože, pozri dobrotivo na moje ponížené prosby: a mňa, svojho služobníka, ktorému bez vlastných zásluh a len z nesmiernej štedroty svojej dobrotivosti dal si slúžiť pri nebeských tajomstvách, učiň hodným sluhom svätých oltárov; aby tvojím posvätením upevnilo sa to, čo vysloví môj hlas.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.