(277-S) Sekréta: Kňaz za seba
Hujus, Dómine, virtúte sacraménti, peccatórum meórum máculas abstérge: et præsta; ut, ad exsequéndum injúncti offícii ministérium, me tua grátia dignum effíciat.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Pane,očisť silou tejto sviatosti škvrny mojich hriechov: a udeľ; aby tvoja milosť učinila ma hodným vykonávať službu svereného úradu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.