(277-P) Postkomúnia: Kňaz za seba
Omnípotens sempitérne Deus, qui me peccatórem sacris altáribus astáre voluísti, et sancti nóminis tui laudáre poténtiam: concéde propítius, per hujus sacraménti mystérium, meórum mihi véniam peccatórum; ut tuæ majestáti digne mérear famulári.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Všemohúci večný Bože, ty si chcel, aby som ja hriešnik stál pri svätých oltároch a chválil moc tvojho svätého mena: dožič mi milostivo skrze tajomstvo tejto sviatosti odpustenie mojich hriechov; aby zaslúžil som si hodne slúžiť tvojej velebnosti.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.