(5FC-S) Sekréta: Za zdržanlivosť
Dirúmpe, Dómine, víncula peccatórum nostrórum: et, ut sacrificáre tibi hóstiam laudis absolúta libertáte, ac munda mente possímus, retríbue quæ ante tribuísti; et salva nos per indulgéntiam, quos dignátus es salváre per grátiam.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Zlom putá našich hriechov, Pane: a aby mohli sme v úplnej slobode a s čistou mysľou tebe zasvätiť obetu chvály, daj opäť, čo si už prv udelil, a spas nás odpustením, ako si nás ráčil spasiť milosťou.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.