(BYM-P) Postkomúnia: Za plaviacich sa na mori
Sanctificáti divíno mystério, majestátem tuam, Dómine, supplíciter deprecámur, et pétimus: ut fámulos tuos, quos donis facis cæléstibus memorári, per lignum sanctæ Crucis, et a peccátis ábstrahas, et a perículis cunctis miserátus erípias.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Posvätení božským tajomstvom skrúšene prosíme velebnosť tvoju, Pane, a žiadame: aby služobníkov svojich, na ktorých podľa tvojho želania spomíname si pri nebeskej hostine, drevom svätého Kríža jednak odvrátil si od hriechov a jednak milosrdne vytrhol zo všetkých nebezpečenstiev.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.