(0UN-O) Orácia: Z vigílie Narodenia Pána
Deus, qui nos redemptiónis nostræ ánnua exspectatióne lætíficas: præsta; ut Unigénitum tuum, quem Redemptórem læti suscípimus, veniéntem quoque Iúdicem secúri videámus,
Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý nás potešuješ každý rok očakávaním nášho vykúpenia: daj, aby sme tvojho Jednorodeného, ktorého ako Vykupiteľa prijímame s radosťou, s dôverou videli prichádzať aj ako sudcu, Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.