(3I4-S) Sekréta: Zo sviatku Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista (1. júla)
Per hæc divína mystéria, ad novi, quǽsumus, Testaménti mediatórem Iesum accedámus: et super altária tua, Dómine virtútum, aspersiónem sánguinis mélius loquéntem, quam Abel, innovémus.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
 Skrze tieto božské tajomstvá, prosíme, nech pristúpime k prostredníkovi Nového zákona, Ježišovi: a na oltároch tvojich, Pane mocností, nech obnovíme pokropenie krvou, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.