August

Zrušiť filter
 • Dňa 15.08.2024
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2025
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2026
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2027
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2028
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2029
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 15.08.2030
  Znamenie veľké ukázalo sa na nebi (intr.). - Sviatok blaženej smrti a slávneho nanebevzatia Panny Márie. Nanebevzatie Bohorodičky je dogmou, slávnostne vyhlásenou 1. nov. 1950 pápežom Piom XII. Boh urobil s ňou výnimku pri počatí, že nepodliehala zákonu dedičného hriechu; ale výnimku tvorí aj jej smrť: zomrela, lenže Boh ju po smrti vzkriesil a jej telo, z ktorého zrodil sa Syn Boží, nesmelo podľahnúť porušeniu. Obvyklé svätenie zelín vzniklo z prirovnania P. Márie ku „kvetom poľným a ľaliám údolí“ a z príjemnej vône jej čností. Treba tu myslieť aj na nábožné podanie, keď apoštoli otvorili Máriin hrob, našli v ňom kvety, a nie jej telo. Pôvod tohto sviatku (ako Dormitio B. M. V. - Usnutie bl. Panny Márie) dá sa na Východe sledovať až do čias pred chalcedonským snemom (451), na Západe jestvoval isto už v siedmom storočí. Po slávnostnom vyhlásení nanebevzatia prebl. P. Márie za článok viery omša sviatku dostala nový formulár. Vyzdvihuje sa v ňom víťazstvo Matky Božej, jej sláva a jej mocná prímluva.
 • Dňa 22.08.2024
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2025
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2026
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2027
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2028
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2029
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 22.08.2030
  Hľa, Matka tvoja! - Najsv. Panna r. 1917 zjavila sa viackrát trom deťom vo Fatime (Portug.) a poverila ich šíriť úctu k jej nepoškvrnenému Srdcu. O dvadsaťpäť rokov neskôr (1942), keď zúrila druhá svetová vojna, pápež Pius XII., ktorého výročie biskupskej vysviacky pripadá práve na deň prvého zjavenia vo Fatime, zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a r. 1945 nariadil dnešný sviatok. Sv. Timoteus pochádzal z Antiochie a v Ríme hlásal evanjelium. Tam bol umučený na začiatku 4. storočia. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla. Sv. Hipolyt bol učeníkom sv. Ireneja a ako biskup umrel mučeníckou smrťou r. 235. Pochovaný je v Ostii. - Sv. Symtorián obetoval svoj mladý život za Krista okolo r. 180 v Autune (Franc.), kde opatrujú jeho relikvie.
 • Dňa 06.08.2024
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).
 • Dňa 06.08.2025
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).
 • Dňa 06.08.2026
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).
 • Dňa 06.08.2027
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).
 • Dňa 06.08.2028
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).
 • Dňa 06.08.2029
  Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie. Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána. Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).

Zobrazených 20 z celkového počtu 273 udalostí

Načítať viac273242events547e840272b0561b53f4062684ead959

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.