September

Zrušiť filter
 • Dňa 29.09.2024
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2025
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2026
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2027
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2028
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2029
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 29.09.2030
  Quis ut Deus? - Kto je ako Boh? - Ako vodca nebeského vojska bojuje proti zlým duchom. V Starom zákone bol ochrancom vyvoleného národa, teraz stráži nad Cirkvou Kristovou. Je ochrancom a vzorom bojovníkov Božích. Jeho ochrane a vedeniu sú sverené i duše zomierajúcich. Michael znamená „Kto je ako Boh?“ Úcta sv. Michala je v Cirkvi prastará. Už Konštantín Veľký mu postavil chrám na Východe pri Bospore. Dnešný sviatok je výročím posviacky chrámu sv. Michala v Ríme pri Via Salaria. Za dlhý čas býval jediným sviatkom sv. anjelov. Spájame sa s anjelmi v chválení Boha (intr., grad., kom.), spomíname si na všetkých anjelov (or.), lebo prostredkujú medzi Bohom a ľuďmi (lekc.), strážia ľudí (ev.) a prednášajú Bohu naše modlitby (of.).
 • Dňa 08.09.2024
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.
 • Dňa 08.09.2025
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.
 • Dňa 08.09.2026
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.
 • Dňa 08.09.2027
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.
 • Dňa 08.09.2028
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.
 • Dňa 08.09.2029
  Tvoje narodenie, Panna Mária, prinieslo svetu radosťl - Panna Mária je ranná hviezda, ktorá zvestuje východ Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Ako Matka Spasiteľova je bez poškvrny počatá, a preto jej narodenie je najsvätejšie zpomedzi všetkých ľudí. Okrem neho slávime len narodenie sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok bol známy v Ríme už v siedmom storočí. Sv. Hadrián najprv prenasledoval kresťanov ako pohan, potom sa obrátil, ba obsiahol aj mučenícku korunu okolo r. 300 v Nikomédii. Pápež Honorius I. postavil na jeho česť kostol, v ktorom dal uložiť ostatky sv. mučeníka. Na mariánske sviatky z tohto chrámu vychádzala procesia do Veľkého chrámu Panny Márie. Preto bola spomienka sv. Hadriána určená na tento deň. Obdivujeme materskú hodnosť Máriinu (intr., grad.), sledujeme rodokmeň Ježiša Krista podľa predkov sv. Jozefa (ev.), na konci tejto dokumentárnej listiny objavuje sa popri jej ženíchovi aj meno Matky Kristovej. Panna a Matka v jednej osobe (of.), ktorá jediná bola hodna v živote nosiť Syna Božieho (kom.). Na tejto hodnosti sme účastní pri sv. prijímaní.

Zobrazených 20 z celkového počtu 209 udalostí

Načítať viac 209 242 events61b22910599289aab6b4049a8fe02abe

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.